7 nõuannet töötajate motiveerimisel

Öeldakse, et kui kedagi peab motiveerima tööd tegema, siis on ta valel elualal ja ei tee endale südamelähedast asja. Meie sellega päris nõus ei ole, sest asjad ei ole kunagi mustvalged. Kes meist ei tahaks pingutuse eest tunnustust või tänu saada? Tunnustusvajadus on sügavalt psühholoogiline ning Abraham Maslow järgi lausa meie neljas põhivajadus.

Just sellepärast tulebki töötajaid motiveerida – anda neile teada, et nende töö on vajalik ja te olete selle eest tänulik ning oskate hinnata nende lojaalsust ja pikaaegset staaži.

A.Le Coq kahepoolne ripatsA.Le Coq kahepoolne ripats

Ühe uurimuse järgi peab tervelt 88% töötajatest juhilt tunnustuse saamist rahast tähtsamaks.

Kui olete meiega nõus, et töötajate motiveerimine ning tänutunde näitamine on vajalik, siis siin on teile mõned head nõuanded, kuidas seda teha.

Seadke eesmärke

Inimene on loodud eesmärgipäraselt tegutsema. Konkreetsete eesmärkide seadmine motiveerib töötajaid paremaid tulemusi saavutama ning teil on ka lihtsam neid tehtud töö eest tunnustada.

Andke töötajatele rohkem vastutust

Vastutus motiveerib samuti töötajat rohkem pingutama. Sellest võidate nii teie kui ka töötaja, sest paremad tulemused on ettevõttele kasulikud ning motiveerivad omakorda töötajat veelgi parem olema.

Näidake töötajatele nende töö vilju

Tagasiside ja info vahetamine on väga suur probleem paljudes ettevõtetes. Kui tagasiside töötaja tulemuste kohta on süsteemne, on ka tema rohkem motiveeritud oma tööd tegema. Tihti ei teagi töötaja ettevõtte suuremaid eesmärke ning seda, mis rolli tema töö selles mängib.

Olge tänu ja tunnustamisega helde

Teil pole vaja muret tunda sellepärast, et tunnustamist saab liiga palju. Olete ju nõus, et seda näidatakse üldiselt liiga vähe välja. Kui töötajad tunnevad, et nende töö on vajalik, tõstab see moraali ning parandab üldist tööõhkkonda. Motiveerimine mõjub hästi ka tiimitundele.

Olge järjekindel

Sellest ei piisa, kui kord aastas jõulupeol aasta parimaid tunnustatakse. Pidev väike tähelepanu, mis näitab, et töötaja on oluline, mõjub produktiivsusele paremini kui palgatõus. Ja märgata tuleks kõiki, ka neid, kes oma saavutusi suurelt ei reklaami.

Muidugi oleme ka aasta parimate tunnustamise poolt ja pakume selleks puhuks töötajatele kinkimiseks teie enda ettevõtte korporatiivehteid. Kujundame need ehted lähtuvalt teie tegevusvaldkonnast, nii et need on täiesti unikaalsed nagu ka teie töötajad. Vaadake meie tehtud korporatiivehteid siit.

Korporatiivehted Eesti Veeettevõtete LiitKorporatiivehted Eesti Veeettevõtete Liidule

Tunnustage konkreetse asja eest

Kui teate, et töötaja on mõne projektiga pikalt vaeva näinud, siis võiks tunnustusena öelda midagi rohkemat kui „hea töö“ või „tubli“. Võtke endale aega ja andke töötajale tema panusega samaväärne tagasiside.

Pikka aega ettevõtte arengusse panustanud personali tunnustamine ja motiveerimine on investeering oma meeskonda. Neile on sobilik kinkida väärikad staažimärgid, mille üleandmisest on võimalik kujundada iga-aastane pidulik sündmus.

Regent Motor Groupi rinnamärgidRegent Motor Groupi staažimärgid

Arvestage töötaja eripära

Mõned hindavad avalikku aplausi, teised silmast silma vestlust – lähtuge sellest.

Kõige tähtsam on oma töötajad naeratama panna!

Firmaehted, Staažimärgid , , , , , , , , , , , , ,