Teenete- ja aumärkide kujundamine ja valmistamine

Teenetemärgid ja aumärgid

Teenete- ja aumärkide valmistamine on meile üks olulisemaid valdkondi.

Teenetemärgid ja aumärgid on erinevate organisatsioonide tähtsaimad autasud, millel on lisaks sügavale sisulisele tähendusele ka meisterlik ning laitmatu teostus. Läheneme Teie soovidele alati personaalselt ning pakume lahendusi, mis ei kopeeriks juba varem tehtut.

teenetemärgid

Oleme veendunud, et suhete väärtustamine ja oluliste inimeste tunnustamine on võti nii riigi, kui ka erinevate organisatsioonide edu ja arengu tagamisel. Viis kuidas olulisi inimesi meeles pidada peaks olema kindlasti sama väärikas kui inimene ise, keda soovite tänada.

Paljude olulistele au- ja teenetemärkidele hulgas oleme valmistanud ka Eesti Vabariigi riiklikke teenetemärke. Samuti valmistasime 2008. aastal Riigivapi teenetemärgi keti, mis on Eesti Vabariigi presidendi ametitunnuseks, kett valmis koostöös ARS Vasetööde ning Miniplast Plussiga.

Lisainfot Eesti Vabariigi teenetemärkide kohta leiad siit:
https://www.president.ee/et/vabariik/teenetemargid/

Nimekaimad kliendid, kes on usaldanud oma kõrgeimate autasude valmistamise meie hoolde, on näiteks Riigikantselei, Kaitseväe Peastaap, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet ja mitmed teised. Au- ja teenetemärke tellivad erinevad organisatsioonid ja ka ettevõtted.

Kliendid meistKüsi lisa

Rinnamärgid | Firmaehted

Teenetemärkide ja aumärkide galerii

Kuidas tellida teenetemärke ja aumärke?

Iga meie teostatud töö luuakse kolme-etapilise teekonna käigus.
 1. 1
  Visioon

  Visiooni etapis analüüsime läbi kliendi või meie poolt tehtud visandi ning töötame selle põhjal välja läbimõeldud disaini. Ehted ja märgid on väikesed ja iga detail mängib nende juures olulist rolli – seetõttu keskendume esmajärjekorras sümbolite  selgusele ning seame iga töö puhul eesmärgiks toote esteetilisuse, materjalikasutuse põhjendatuse ja vastupidavuse.

 2. 2
  Teostus

  Teostamise etapis anname tootele vormi, kasutades selleks meie meistrite käsitööoskuste ja tänapäevase tehnika parimat kombinatsiooni.

 3. 3
  Valmis toode

  Valmis toote pakendame kinkekarpi, andmaks sellele auväärselt terviklikku ja esteetilist vormi.

MIDA ÜTLEVAD KLIENDID

REFERENTSID

Küsige lisainfot