Medalid eriüksuste õppuse ATHOS mälestuseks

Oktoobri alguses toimus Lõuna-Eestis rahvusvaheline eriüksuste terrorismivastane õppus ATHOS 2015. Tihe koostöö rahvusvaheliste partneritega ning operatsioonides eriüksuste töö kokkuharjutamine aitab reageerida ohtudele jõuliselt, kiiresti ja efektiivselt nii Eestis kui mujal. Lisaks Eestile osalesid õppusel Läti, Leedu, Poola, Soome, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriikide esindajad, kokku ligi 150 inimest. Sellise rahvusvahelise haardega sisejulgeolekualane õppus toimus Eestis esmakordselt.

Kliendikogemus, Medalid