Roman Tavasti fond märgikunsti toetamiseks

Asutasime 2010. aasta detsembris Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Roman Tavasti allfondi, mille loomiseks annetasime 100 000 krooni. Allfondi eesmärgiks on toetada loomingulist mõtet märgikunsti vallas.

Roman Tavasti kullassepafirma pani 1923. aastal aluse Eesti märgitööstusele ning on sellest ajast olnud märgikunsti üks eestvedajaid ja arendajaid.

Eesti Kunstiakadeemias on Roman Tavasti nimelist stipendiumit ehte- ja sepakunsti tudengitele antud välja juba alates 1998. aastast. 2010. aasta detsembris otsustasime viia meie stipendiumi uuele tasemele ning hakata seda välja andma Eesti Rahvuskultuuri Fondi alt.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskuultuuri Fondi eesmärgiks on heatevus Eesti rahvuskultuuri toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu.

1991. aastast tegutsev SA Eesti Rahvuskultuuri Fond on oma tegevusaja jooksul eraldanud stipendiumide ja toetustena nii üksikisikutele kui ka mitmesugustele kultuuriprojektidele üle 59 miljoni krooni.

Eesti Rahvuskultuuri Fondist lähemalt http://www.erkf.ee/

Stipendium