Firmaehted teiselpool lahte

Motiveerimise ja tunnustamise mess, Helsingi, september 2012

Septembri alguses toimus Helsingis motiveerimise ja tunnustamise mess. Üheks esinejaks oli endine Kalevala Koru peadisainer ja kullassepp Kirsti Doukas, kes rääkis korporatiivehetest. Kuna ka Roman Tavasti ettevõtte kunstnikud ja kullassepad kujundavad ning valmistavad paljude Eesti organisatsioonide sümboolikat ja ehteid oli väga huvitav kuulata Soome kolleegi kogemusi sealsete ettevõtetega.

Kirsti Doukas tutvustas viite oma klienti ning jutustas nende ettevõtete ehete saamise loo. Lisaks rääkis ta ka laiemalt sellest, miks organisatsioonid just nende jaoks eritellimusel kujundatud ja valmistatud ehteid ärikingitusteks või töötajate tunnustamiseks kasutavad.

Kindlasti on paljudel küsimus, et miks üldse selliseid kalleid eritellimusel valminud tooteid kasutatakse. Pikkade kogemustega disaineri Doukase arvates on olulisim põhjus see, et selline ehe annab kõige paremini edasi ettevõtte väärtushinnaguid ja imidžit. Neid ehteid kingitakse näiteks juubeliks, tööjuubeliks, mälestuseks koostöögrupis osalemise eest või ka tähtsatele koostööpartneritele. Lisaks sobivad need suurepäraselt kinkimiseks organisatsioonide muutumisel või ühinemisel, tähistamaks käidud teed. Ta tõi näitena ühe Soome omavalitsuse, mis ühines teisega, ning kus otsustati ametnikele mälestuseks tellida ehted, mis olid inspireeritud omavalitsuse vapil olevast viljapeast. Kuna toimus ühinemine ja endise omavalitsuse töötajad liikusid laiali uues ja suuremas omavalitsuses, siis ehete disaini keskmes olid viljapeast eraldunud terad.

Millised võiks olla firmaehted

Korporatiivehetes ei kasutata üldiselt organisatsiooni logo. Ehted on kujundatud lähtuvalt tegevusalast (näiteks kujundas ta ühe transpordiettevõtte eheteks naistele ripatsi ja meestele lipsunõela, mille jaoks sai inspiratsiooni veoauto kardaanist), asukohast, brändilubadusest või sloganist (näiteks Nokia puhul oli rõhk pandud ehete ühenduskinnitustele – Connecting People).

Kujundamisel peab arvestama kindlasti, et kingituse saajad on eri vanusest, rahvusest ja tihti ka erineva kultuuritaustaga. Ehe peab olema kergesti omaksvõetav, kuid siiski omanäoline.

Sangari 50. juubeli prossSangari 50. aastapäeva pross, valmistatud Roman Tavastis, kujundanud Harry Tensing

Firmaehted jutustavad vastava organisatsiooni loo. Seejuures peaks see lugu olema arusaadav ka pelgalt ehet vaadates, ilma et keegi selle lahti seletab. Kuna selliste sügava sisuga ehete loomine nõuab süvenemist, siis minimaalne kavandite tegemise tööaeg on tal kolm kuud. Kuid tavaliselt on see siiski palju pikem, võttes aega isegi kuni aasta. Ehete loomise käigus külastab Doukas alati ettevõtet ja tutvub ettevõtte tööga ning sealt saadud ideed panevad aluse esialgsetele kavanditele. Seejärel toimub kliendipoolne kavandite ülevaatamine ja arutelud, millele järgneb valiku tegemine ja selle lõpuni viimistlemine. Alles siis on võimalik ehteid valmistama hakata.

Kogu nähtud vaev ja kulutatud aeg (ka tellija poolne) tasub end ära sellega, et neid hoolsalt läbimõeldud tooteid kasutavad ettevõtted aastaid või isegi aastakümneid. Klient ei pea enne igat sündmust, üritust või partneri tänamist pead murdma, et mida kinkida ja kust sobiliku kingituse leiab. Lisaks on Soome (ja arvatavasti kehtib see veel rohkem Eesti puhul) piisavalt väike, et suurematel ettevõtetel on ammu poodides pakutavale valikule ring peale tehtud.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Soome ettevõtetele meeldib selline lähenemine väga. Samas tuleb muidugi arvestada, et seal on organisatsioonid ka vanemad, traditsioonid tugevamad ning pikema ajalooga. Siiski võib öelda, et ka paljud Eesti ettevõtted mõistavad, et organisatsiooni pikaajalisuse üheks eelduseks on töötajate ja partnerite tänamine ja tunnustamine ning eksklusiivne korporatiivehe on selleks üks parimaid lahendusi.

Lauri Ringimäe
Roman Tavast OÜ

Ajalugu, Roman Tavast