Koolisõrmused Tallinna Vaba Waldorfkoolile

Valmistasime koolisõrmused Tallinna Vaba Waldorfkooli gümnasistidele.

Koolisõrmus Vaba Waldorfkool  Tallinna Vaba Waldorfkooli koolisõrmus

Tallinna Vaba Waldorfkool loodi 2001. aastal lastevanemate initsiatiivil lasteaia waldorfrühma jätkuna. Kool alustas tegevust 7 õpilasega I klassis. Tänaseks on Tallinna Vaba Waldorfkool arenenud 12 klassiga gümnaasiumiks. Tallinna Vaba Waldorfkooli õppe-kasvatustegevuse aluseks olev õppekava toetub waldorfpedagoogikale, mis arvestab lapse ealiste iseärasustega ning toetab noore inimese mitmekülgset arengut.

Koolisõrmuste disain ja valmistamine

Koolisõrmused on disainitud õpilaste endi ideekavandi alusel ja valmistatud 925 hõbedast, oksüdeeritud ning puhastatud.

Lõpusõrmus Vaba Waldorfkool kujundamineTallinna Vaba Waldorfkooli sõrmuse kujundamine

Koolisõrmused, Lõpusõrmused , , , , , , , , , ,