Kuidas korraldada koolisõrmuste tellimist?

Proovin täpsemalt lahti kirjutada erinevad praktikas levinud võimalused, mida kasutatakse koolisõrmuste tellimisel. Kes, kuidas ja mida teeb?

Üldiselt on levinud kaks viisi sõrmuste tellimise läbiviimiseks: ühel juhul on kogu protsessi korraldajaks mõni kooli töötaja, teisel juhul lõpuklasside õpilased. Vaatame neid variante lähemalt.

Tellib kool

Kui sõrmuseid või koolimärke tellib kool, siis tavaliselt organiseerib nimekirjade koostamist, raha kogumist ning tellimuse esitamist üks lõpuklasside klassijuhatajatest, kooli huvijuht, majandusjuhataja või õppealajuhataja. Sellisel juhul on tavaliselt koolil ka amtelik koolisõrmus või -märk, mis igal aastal on ühesuguse kujundusega. Sõrmuste valmistamiseks vajalik pressvorm on üldiselt kooli oma ning õpilased tasuvad ainult sõrmuste valmistamise ning graveeringute eest.

Tellivad õpilased

Vaadeldaval juhul tegeleb lõpusõrmuste tellimise organiseerimisega mõni aktiivne abiturient või klassivanem. Kui õpilased tegelevad sõrmuste või märkide tellimisega iseseisvalt ning koolil ametlikku sõrmust ei ole, siis on tavaline, et igal aastal soovitakse tellida uue kujundusega sõrmused. On isegi juhuseid, kus ühe kooli kolm paraleelklassi tellivad erineva kujundusega sõrmused. See aga tõstab sõrmuse tükihinna oluliselt kõrgemaks, kuna iga erineva kujunduse jaoks on vajalik eraldi pressvormi valmistamine. Samuti ei aita see kaasa koolisõrmuste ja –märkide ühele olulisele eesmärgile, nimelt ühtsustunde tekkimisele, mis kestaks ka pärast kooli lõpetamist.

 

Järveotsa Gümnaasiumi lõpusõrmusJärveotsa Gümnaasiumi lõpusõrmus

Sõrmuste tellimise protsess

Sõrmuste tellimine koosneb mitmest etapist.

  • otsus ja kokkulepe kooli või õpilaste vahel, et soovitakse sõrmuseid
  • ideekavandite tegemine, selgusele jõudmine selles mida soovitakse sõrmusel näha – kooli logo, mingi hüüdlause (Carpe Diem vms), kooli nimi (mõnes koolis korraldatakse kavandite konkurss)
  • sõrmuse soovijate arvu väljaselgitamine
  • hinnapakkumise küsimine
  • ideekavandi või kirja pandud ideede põhjal kujunduse tegemine
  • tellijate nimekirja koostamine, mille käigus mõõdetakse sõrme suurused (suuruste mõõtmiseks vajaliku mõõdukomplekti saab laenata meie käest tasuta) ja pannakse kirja soovitud graveeringud, mis peaks tulema sõrmuse sisse
  • täpsustatud hinnapakkumise küsimine – täpselt nimekirja aluse ja koos graveerimisega
  • sõrmuse soovijatelt raha kogumine – üldiselt on see oluline teha enne tellimuse esitamist, et vältida hilisemaid probleeme sõrmuste eest tasumisega
  • tellimuse esitamine ning 50% ettemaksu tasumine
  • sõrmuste valmimine ning kätte saamine

Kogu protsessi ajalist kestvust on raske hinnata, kuna see sõltub suuresti ideede osas kokkuleppele jõudmisest ning nimekirja koostamisest ja raha kogumisest. Küll aga on sõrmuste valmistamise aeg alates tellimuse lõplikust kinnitamisest ja ettemaksu tasumisest üldiselt 4-6 nädalat.

Kas sellest postitusest oli kasu? Küsi julgelt lisainfot!

22.09.2010
Eivor Maiväli
Roman Tavast OÜ tegevjuht

Koolisõrmused , , , , , , , , , ,