Protsess

Meie kliendi iga töö luuakse kolme-etapilise teekonna käigus. Visiooni etapis analüüsime läbi kliendi või meie poolt tehtud visandi ning töötame selle põhjal välja läbimõeldud disaini.

Ehted ja märgid on väikesed ja iga detail mängib nende juures olulist rolli – seetõttu keskendume esmajärjekorras sümbolite selgusele ning seame iga töö puhul eesmägiks toote esteetilisuse, materjalikasutuse põhjendatuse ja vastupidavuse.

Teostamise etapis anname tootele vormi, kasutades selleks meie meistrite käsitööoskuste ja tänapäevase tehnika parimat kombinatsiooni. Valmis toote pakendame kinkekarpi, andmaks sellele auväärselt tervikliku ja esteetilise vormi.

Tootmine

 

Meistri käsitööoskus ületab oma detailsuselt ja hingestatuselt alati masina. Seetõttu planeerime väga hoolikalt iga eseme tootmisteekonna ning seisame selle eest, et protsessis sisalduks nii kunstiliste käsitööoskuste kui erinevate masinate jõudluse ja soorituse parim kombinatsioon. Märkide mitmekihiline ülesehitus ja emaili laitmatu kvaliteet on tunnistus sellest, et iga toote loomisesse panustavad meistrid väärtusliku hulga aega, mõtte- ja tööjõudu.

Meie lisandväärtus seisneb ajaga kogutud teadmistes, mõtlemises ja oskustes, mis elavad edasi hoolikalt ja läbimõeldult valitud materjalides, ainulaadses kujunduses ja kõrges kvaliteedis.