Koolisõrmused Tallinna Vaba Waldorfkoolile

 

Valmistasime koolisõrmused Tallinna Vaba Waldorfkooli gümnasistidele.

 Koolisõrmus Tallinna Vaba Waldorfkool
Tallinna Vaba Waldorfkooli koolisõrmus

Tallinna Vaba Waldorfkool loodi 2001. aastal lastevanemate initsiatiivil lasteaia waldorfrühma jätkuna. Kool alustas tegevust 7 õpilasega I klassis. Tänaseks on Tallinna Vaba Waldorfkool arenenud 12 klassiga gümnaasiumiks. Tallinna Vaba Waldorfkooli õppe-kasvatustegevuse aluseks olev õppekava toetub waldorfpedagoogikale, mis arvestab lapse ealiste iseärasustega ning toetab noore inimese mitmekülgset arengut.

Koolisõrmuste disain ja valmistamine

Koolisõrmused on disainitud õpilaste endi ideekavandi alusel ja valmistatud 925 hõbedast, oksüdeeritud ning puhastatud.

Vaba Waldorfkooli koolisõrmuse kujundamine
Tallinna Vaba Waldorfkooli sõrmuse kujundamine